Afgelopen zomervakantie zijn door de leden weer loten verkocht. De trekking vond plaats op 13 september in de Phoenix te Jistrum. Inmiddels zijn alle prijswinnaars benaderd door een van onze leden. Hieronder het overzicht van de prijswinnaars. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!

Hoofdprijs € 100 Fam. Kronemeijer Burgum
2e prijs   € 50 Petra Mulder Drachtsterkompanije
3e prijs   € 25 Mw. Snip Surhústerfean
4e prijs   € 25 Ruurdtje Jensma Groningen
5e prijs   gratis entree Sauna Leeuwerikhoeve Burgum Gerrit Jan Elzinga Stiensgea
6e prijs   gratis entree Sauna Leeuwerikhoeve Burgum Ties Pals Jistrum
7e prijs   gratis entree Sauna Leeuwerikhoeve Burgum Goitzen Dijkstra Siegerswâld
8e prijs   gratis entree Sauna Leeuwerikhoeve Burgum Petra Mulder Drachtsterkompanije
9e prijs   gratis entree Sauna Leeuwerikhoeve Burgum B. Zuur Groningen
10e prijs  waardebon Tuincentrum Douma te Burgum Freerk Lautenbach Jistrum
11e prijs  waardebon Tuincentrum Douma te Burgum Gerd Westerdijk Surhústerfean
12e prijs  waardebon Slagerij Otte Boersma te Eastermar Lies Heringa Surhúzum